Sprave za dječja igrališta - Tobogani - dostava na adresu - na upit
KD251 Kula sa toboganom i panelom
KD251 Kula sa toboganom i panelom

Dimenzije: 1,69 x 2,85 x h 2,87 m

 
KD256 Tobogan
KD256 Tobogan

Dimenzije: 1,58 x 2,07 x h 2,32 m

KD255 Tobogan
KD255 Tobogan

Dimenzije: 0,91 x 2,79 x h 2,32 m

KB250 Kula sa toboganom
KB250 Kula sa toboganom

Dimenzije: 1,92 x 2,91 x h 3,17 m

K0091
K0091

Tobogan Dimenzije: 2,98 x 0,80 x h 2,65 m

K0093
K0093

Tobogan Dimenzije: 1,17 x 4,56 x h 3,30 m

K0094
K0094

Tobogan Dimenzije: 5,12 x 1,20 x h 3,82 m

K0095
K0095

Tobogan Dimenzije:2,00 x 3,11 x h 3,00 m

K0097
K0097

Tobogan Dimenzije: 2,52 x 3,74 x h 2,50 m

K0098
K0098

Tobogan Dimenzije: 2,61 x 3,80 x h 3,60 m

K0096
K0096

Tobogan Dimenzije: 3,80 x 5,06 x h 3,60 m

K0099
K0099

Tobogan Dimenzije: 2,61 x 3,53 x h 3,60 m

K0100
K0100

Tobogan Dimenzije: 2,60 x 0,46 x h 1,50 m

od 1992. God.